N E U R O P S Y K O T E R A P I

Neuropsychotherapy

In English

Ladda hem broschyr

Författare: Barry Karlsson

Trådinbunden, 280 sidor illustrerad

Bokförlag: OP-konsult AB

 

Pris 350 kr (inkl moms och leverans i Norden)

 

Snabbleverans: 1-2 vardagar

 

 

Medvetande är central i psykoterapi, hur våra erfarenheter och minnen delvis styr förväntningar, farhågor, katastroftankar, ångest och oro. Denna process är också högaktuell inom minnes- och emotionsforskning: hur lagras och hur utvecklas minnen och upplevelser? Hur kan minnen förändras? Finns genetiska komponenter? Går det att ärva episodiska minnen från tidigare generationer?

Kliniska neuropsykologer arbetar dagligen med sambanden mellan beteende och psyke; mellan kropp och själ; detta som ibland lite högtidligt kallas för "neuroanatomiska korrelat".

 

Personcentrering motverkar förtingligandet av det levande och det alienerande bortseendet av relationen. Det både är en intressant epistemologisk fråga och en empirisk fråga att försöka förstå hur biologiska och kemiska processer samverkar med den levande individens strävan att fortsätta leva. Det är en intressant fråga att försöka förstå hur molekylära minnesprocesser samverkar med personliga upplevelser. Och inte minst hur vi möter våra patienter med denna kunskap.

 

Ångest, oro och psykiskt kaos kan ibland liknas vid upplevelser och berättelser som är slagna i spillror och där de olika delarna förlorat kontakten med varandra. Ibland kan en psykoterapi hjälpa till att förstå fragmenten, sätta dem i ett nytt sammanhang och skapa en framåtriktad kreativ berättelse, om ett nytt liv, kanske med en ny mening, möjligheternas väg – som en meningsskapande dialog.

Förklaringsmodeller utvecklas. Kunskap utvecklas. Fakta fördjupas. Konsten är att eftersträva enkelhet, klokhet, förnuft och medkänsla. Neurovetenskapen behöver filosofi och tankeexperiment för att utveckla sina frågeställningar.

 

Vi vet idag skillnaden mellan å ena sidan det reflexmässiga undvikandet av en orm, och å andra sidan rädslan att gå i skogen därför att den kanske finns ormar. Det finns kunskapsproblem som filosofin brottats med i årtusenden. Idag benämns delar av dessa frågeställningar för neurofilosofi.

 

Denna bok är avsedd att ge en sammanfattande introduktion och har ambitionen att vara belysande, inte på något sätt heltäckande. Den vänder sig till studerande, blivande specialister inom olika psykoterapiprogram som kritiskt kan granska och diskutera innehållet.

 

Neurovetenskap kan integreras i alla psykoterapeutiska program. Varje teori om människans psykiska funktioner bör ha en samstämmighet med centrala nervsystemet. Varje psykoterapi måste dessutom vara anpassad till individuella kognitiva funktioner.

 

Denna bok presenterar de viktigaste teorierna inom emotions- och minnesforskning. Den diskuterar medvetande och för första gången på svenska hur kunskap om minneslagring och rekonsolidering kan vara viktiga ledtrådar i ett psykoterapeutiskt förändringsarbete. Boken visar också att neuropsykologi och filosofi bör ha mer utrymme för att utveckla all psykoterapi.